Visie en missie Pinokkio

Er wordt door ons gestreefd naar een voor ouders/verzorgers en kinderen vertrouwde en veilige opvangsituatie, en een verbreding van het opvoedmilieu voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De kinderen worden gestimuleerd om in een veilige, vertrouwde en daartoe ingerichte omgeving, waarbij zowel recht wordt gedaan aan de individuele aanleg en mogelijkheden van het kind, als dat er aandacht is voor het samenzijn in de groep, stappen te zetten in de richting van de ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving.

Voorop in onze werkwijze staat dat kinderen het naar hun zin hebben. Zo zijn ze graag bij ons, voelen ze zich thuis en komen ze de volgende keer weer graag bij ons terug. Wij zijn van mening dat het kind zich op deze manier optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Het kind krijgt natuurlijk in zijn of haar ontwikkeling te maken met anderen. Daarom stimuleren wij het spelen/werken in groepsverband. Door het kind in contact te brengen met andere kinderen en/of volwassenen en andere gewoonten bevorderen we het rekening houden met anderen, het leren samenwerken en het voor zichzelf opkomen.

Peuterspeelzaal

Maandag: 8:15-12:15

Dinsdag: 8:15-12:15

Woensdag: 8:15-12:15

Donderdag: 8:15-12:15

Vrijdag: 8:15-12:15