Locatie KC Op Zee.

KC Op Zee is ontstaan uit de fusie van basisscholen Zeehonk en Wakersduin. In oktober verhuizen wij naar een prachtig nieuw schoolgebouw. Samen met kinderopvang Pinokkio vormt de school een kindcentrum voor onderwijs en opvang van 0-12 jaar. De nieuwbouw is zeer duurzaam, dankzij zonnepanelen, een warmtepomp en opvang van regenwater. Ook het schoolplein past met zijn natuurlijke vormen en beplanting in het zee- en duingebied waar de school staat.

Wij werken vanuit veiligheid en vertrouwen aan de ontwikkeling van de kinderen. Respectvol met elkaar omgaan is een voorwaarde en kenmerkend voor onze school. Naast basiskennis, vinden we het belangrijk dat kinderen de wereld dichtbij en verder weg ontdekken. We wonen in een  unieke omgeving waarin we leren over het duurzaam gebruik van de zee, strand, duinen en bollenvelden. We maken kinderen ook nieuwsgierig naar andere werelddelen en culturen en stimuleren creativiteit. Denk hierbij aan drama, handvaardigheid, in de vorm van lessen, workshops of het bezoeken van museum of het theater. We brengen onze leerlingen op weg naar een zelfstandige leerhouding met gebruik van moderne leermiddelen.  We leren ze al vroeg om doelen te stellen met succescriteria. Ieder kind leert zijn eigen talenten kennen, gaat uitdagingen aan en mag zich ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.

 

 

Naam KC Op Zee:

‘KC Op Zee’ is de nieuwe naam voor Zeehonk-Wakersduin.
‘Ik woon op zee.’ Dat zeggen Noordwijkers die het voorrecht hebben van een huis in Noordwijk aan Zee. Binnenkort kan je ook zeggen: ‘Ik ga naar school Op Zee.’ Kindcentrum Op Zee is namelijk de nieuwe naam voor de fusie van basisscholen Wakersduin en Zeehonk. In juni 2022 is de eerste paal geslagen voor een prachtig en duurzaam gebouw dat eind 2023 klaar is. In Kindcentrum Op Zee werken school en kinderopvang nauw samen. Samen met kinderopvang Pinokkio vormt de school straks KC op Zee, het eerste Kindcentrum in Noordwijk. In het nieuwe gebouw zal plaats zijn voor onderwijs en opvang van 0-12 jaar.
KC Op Zee
Deze naam bevat alles. Een stukje historie, de mooie omgeving die we in ons onderwijs betrekken en de zee die als metafoor voor vele punten uit onze onderwijsvisie zal worden gebruikt. De nieuwbouw wordt zeer duurzaam, dankzij zonnepanelen, een warmtepomp en opvang van regenwater. Ook het schoolplein past met zijn natuurlijke vormen en beplanting in het zee- en duingebied waar de school staat.

Blog Topos architecten:

Nieuwbouw brede school Noordwijk aan Zee

 

Sophia Scholen kiest voor één fusieschool in Noordwijk aan Zee, waar de basisscholen Zeehonk en Wakersduin in opgaan. Topos ontwierp samen met Unity Architects deze nieuwe school, gelegen op de huidige Wakersduinlocatie. Het ontwerp is een brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar kwalitatief goed onderwijs geboden gaat worden. In het nieuwe gebouw wordt ook kinderdagverblijf Pinokkio gehuisvest. Hieronder vertellen architecten Ronald de Rooij (Topos) en Jasper de Wert (Unity Architects) er alles over.

Beide scholen laten terugkomen

“Het was een uitdaging om de identiteit van beide scholen te laten terugkomen in het nieuwe gebouw”, vertelt Jasper. “De fusie tussen ‘cultuurschool’ Zeehonk en ‘leesschool’ Wakersduin komen straks samen in het hart van het gebouw. In de centrale ruimte komt een trap die zowel een tribune als een bibliotheek vormt. Voor een fusie is een nieuw pand symbolisch, een monument van een nieuwe samenwerking. En ook voor ouders en kinderen betekent een nieuw gebouw een overgang. De school moet dus niet alleen de identiteit van de betrokken scholen weergeven. Het moet ook voelen als een vanzelfsprekend onderdeel van de omgeving en het leven van de gebruikers.”

Eenheid in verscheidenheid

De nieuwe brede school wordt een plek voor leren, spelen, ontmoeten en samenwerken in een gebouw dat passend en uitnodigend een baken in de wijk vormt. Er zijn twee verdiepingen en het ontwerp laat ruimte voor toekomstige ontwikkelingen, zoals een gymzaal en een multifunctionele ruimte. Er is gekozen voor veel natuurlijke materialen, zoals hout en bamboe. Alle gebruikers hebben een eigen werkgebied, maar met elkaar vormen ze in het ontwerp toch een geheel. Ontwerpen volgens het principe ‘eenheid in verscheidenheid’ ligt hieraan ten grondslag, legt Jasper uit: “Door dezelfde materialen en hoofdvormen te gebruiken, maar herkenbare verschillen toe te passen in maatvoering en details, zijn beide organisaties van buiten duidelijk los van elkaar te herkennen en vormen ze tegelijkertijd één harmonieus geheel.”

Opmerkelijke puzzel

Een belangrijk onderdeel van het programma van eisen is de onderlinge relatie tussen de verschillende ruimtes. Het was een opmerkelijke puzzel, vertelt Ronald: “Voor scholen zijn in Nederland relatief weinig vierkante meters per kind beschikbaar. Wij moeten zelf ook geregeld, na een eerste ontwerp, nog puzzelen om het te laten passen. Dat was nu niet het geval. Door de ruimtes op doordachte wijze te positioneren, ontstonden korte looplijnen. Dat is gunstig voor de vierkante meters en voor de bruikbaarheid van het gebouw in zijn geheel. Zo is het speellokaal tussen het kinderdagverblijf en de onderbouw van de fusieschool gepositioneerd, waardoor beiden de ruimte makkelijk kunnen gebruiken. Er staat straks een prettig en degelijk gebouw met veel ruimte en waarin we multifunctioneel gebruik mogelijk maken.”

Natuurinclusief ontwerpen

“Gezien de ligging wisten we al vrij snel dat we een soort duinlandschap wilden creëren”, vertelt Jasper. “Vandaar ook de natuurlijke ronde vormen in het ontwerp. Een gebouw voor educatie, waarin kinderen belangrijke jaren van hun ontwikkeling doorbrengen, kan veel bijdragen aan hun visie op het milieu en de natuur. We zijn daarom van mening dat een goed schoolontwerp ruimte maakt voor die natuur. Dit doen we door ‘natuurinclusief’ te ontwerpen. Dit houdt in dat plekken met kenmerkende lokale beplanting in het ontwerp zijn geïntegreerd, net als diverse soorten vogelkastjes en vleermuiskasten.”

Leren van de omgeving

Volgens Ronald hoeven kinderen niet alleen maar te leren uit de boeken, maar ook van wat ze zien in hun omgeving. “Vandaar bijvoorbeeld de zonnepanelen in het zicht, op het dakterras. Kinderen zijn zich dan bewust van het feit dat een deel van de stroom die de school gebruikt, wordt opgewekt vanuit diezelfde zonnepanelen. Ook het natuurinclusieve ontwerp ondersteunt dit principe. De insectenhotels en zwaluwkasten ondersteunen het lokale karakter van de school als ‘duinlandschap in de buurt’, maar hebben ook een educatieve waarde en dragen bij aan de biodiversiteit in de buurt.”

Rust in de klaslokalen

Bij veel scholen liggen de klaslokalen aan de kant van het schoolplein. Bij de nieuwe brede school is dat niet het geval. “Dat hebben we heel bewust zo gedaan”, licht Ronald toe. “Het geluid van spelende kinderen op het plein vormt dan geen afleiding voor de kinderen in het klaslokaal. Bovendien is er met dit ontwerp minder bezonning in de lokalen. In ons ontwerp laten we het daglicht via lichtplanken bij de raampartijen doordringen tot ver in het gebouw en werken we met automatisch gestuurde geïntegreerde zonweringen. Door een goede verdeling van glasvlakken en dichte vlakken is overal voldoende daglicht aanwezig en voorkomen we (plaatselijke) oververhitting.”

De realisatie van een nieuwe brede school kan niet zonder samenwerking tot stand komen. Diverse expertises moeten elkaar weten te vinden in het gesprek, en het programma en de ideeën kunnen vertalen naar schetsen, tekeningen en modellen. We kijken uit naar deze intensieve samenwerking met de opdrachtgever, gebruikers, gemeente, Vintis Installatieadviseurs, constructeur IMd en alle andere betrokken. Zodat de nieuwe fusieschool en het kinderdagverblijf medio 2023 kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie.