Veiligheid

Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang.

De inspectie gebieden zijn o.a.;

  • Pedagogische kwaliteit
  • Oudercommissie
  • Klachtenregeling
  • Personeel
  • Leidster – kind ratio
  • Veiligheid en gezondheidsmanagement

Van de inspectie wordt een rapport gemaakt waarvan een exemplaar naar de gemeente gaat. De gemeente geeft aan de hand van het inspectie rapport het kdv aan wat al dan niet aangepast dient te worden. Het kinderdagverblijf ontvangt een exemplaar van het inspectierapport.

Ons inspectie rapport kunt u vinden op de website van het register kinderopvang: http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl daar kunt u zoeken op Pinokkio Noordwijk.

Tevens zijn wij in het bezit van een erkenning kinderopvang van de gemeente Noordwijk. Wat inhoudt dat wij voldoen aan de eisen gesteld vanuit de wet kinderopvang.

Wij hebben een uitgebreid Veiligheid en Gezondheidsbeleid dat leesbaar is voor iedereen. Op beide locaties kunt u een medewerkster vragen waar het beleid ligt zodat u het kunt inlezen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

U kunt direct inschrijven of u kunt bellen voor een afspraak om langs te komen in een of beide locaties.

Inschrijven

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voert het kdv een risico inventarisatie uit, aan de hand van de adviezen vanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en gezondheidsmanagement. De leidsters beoordelen  de risico’s binnen de groepen. De inventarisaties worden verwerkt en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitgevoerd en in de praktijk getoetst. Tevens worden jaarlijks onze brandblusapparatuur gecontroleerd en zijn wij in het bezit van een gebruikersvergunning, afgegeven door de brandweer van de gemeente Noordwijk. Wij oefenen jaarlijks in samenwerking met de brandweer Noordwijk ook een ontruiming zodat de leidsters precies weten wat ze kunnen verwachten als er calamiteiten zijn waarbij Pinokkio ontruimt moet worden.

Hygiëne

Wij stellen een hygiënische omgeving en werkwijze als erg belangrijk. Voeding wordt daarom met zorg bereid. 5 x per week komt er een schoonmaker in de avonduren het kdv schoonmaken. De leidsters dragen de dagelijkse zorg voor een schone en hygiënische omgeving. Er zijn hiervoor dagelijkse en twee wekelijkse schoonmaaklijsten aanwezig. Op deze lijsten kunnen de leidsters aftekenen wat er schoongemaakt is zodat er een duidelijke controle is op wat er nog gedaan moet worden. Zo kunnen alle kinderen in een hygiënische omgeving spelen.