Groepsindeling

Peuterspeelzaal

Wij hebben vanaf september 2023 een peuterspeelzaal op de locatie Wakersduin. Er is per dag plaats voor 16 kinderen vanaf 2 jaar.

Op de peuterspeelzaal werken wij met het VVE (voorschoolse educatie) programma Uk & Puk.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind, staat Pinokkio stil bij de verschillende ontwikkelingsfasen die ieder kind doorloopt. Met ons pedagogisch programma krijgen onze medewerkers handvatten aangereikt om elk ontwikkelgebied van uw kind te stimuleren. Zo doen wij veel activiteiten en uitstapjes gericht op: 

  • Taal en spraakontwikkeling: lezen, zingen, praten, voorlezen etc.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: wie ben ik, hoe zie ik eruit, wie is mijn familie etc.
  • Sociale- emotionele ontwikkeling: zorgen voor elkaar en je omgeving.
  • Creatieve ontwikkeling: fantasie, knutselen, toneelspelen, muziek maken etc.
  • Motorische ontwikkeling, fijne en grove motoriek.
  • Cognitieve ontwikkeling.
  • De wereld van cijfers, getallen en verbanden leggen, ruimte en tijd.

Omdat we de peuters graag willen blijven uitdagen met een passend activiteitenaanbod zijn er materialen en spelletjes speciaal gericht op deze leeftijd. Hierbij zal naast de bovenstaande ontwikkelgebieden, ook zelfstandigheid een grote rol spelen.

Op elke groep staan naar ratio gediplomeerde pedagogisch medewerkers met eventueel een stagiaire.

BSO

Wij hebben vanaf september 2023 een BSO (buitenschoolse opvang) op de locatie Wakersduin. Er is per dag plaats voor 22 kinderen vanaf 4 jaar.

Op de BSO zullen wij diverse activiteiten aanbieden, waaronder: buitenspelen, huiswerkbegeleiding, activiteiten in ons atelier, kook workshops en uitstapjes.

Op de BSO groep wordt rekening gehouden met de leeftijdscategorieën vier tot en met zes jaar, zes tot en met tien jaar en tien tot en met twaalf jaar. Naast leeftijdscategorieën houden we ook rekening met verschillen tussen jongen en meisjes. Er is plek voor iedereen. We hebben veel faciliteiten en ruimte voor verschillende benaderingen. Kinderen kunnen zelf kiezen voor de activiteiten en uitdagingen waar zij zich tot aangetrokken voelen, zonder dat hier een oordeel aan vast hangt van de pedagogisch medewerker.

Op de groep staan naar ratio gediplomeerde pedagogisch medewerkers met eventueel een stagiaire.

Neem direct contact met ons op!

Heeft u een vraag of wilt u een keer langskomen? We horen graag van u.

Neem contact op