Groepsindeling

van Panhuysstraat

Op de locatie aan de van Panhuysstraat beschikken wij over 3 en soms 4 groepen, een babygroep, een dreumes groep en een peutergroep. De babygroep bestaat uit maximaal 12 kindjes met de leeftijd van 6 weken tot maximaal 20 maanden. De dreumesgroep bestaat uit maximaal 11 kindjes met de leeftijd van 12 maanden tot maximaal 30 maanden. De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kindjes met de leeftijd van 24 maanden tot 4 jaar. De peuterplus groep bestaat uit maximaal 8 kindjes met de leeftijd van (bijna) 3 jaar tot 4 jaar.

Peuterplus groep

Naast de peutergroep waar kinderen verblijven vanaf hun 2e jaar heeft Kinderdagverblijf Pinokkio ook een peuter plusgroep. In  deze plusgroep zitten peuters in de leeftijd van (bijna) 3 jaar tot hun 4e verjaardag. Deze groep bevindt zich in de speelhal op de locatie Pinokkio Panhuysstraat.

De plusgroep is de stamgroep van de oudste peuters, in totaal zijn dit maximaal 8 kinderen per dag. Samen met een vaste leidster van Pinokkio worden er uitdagende activiteiten georganiseerd voor de kinderen, die hen voorbereiden op school.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind, staat Pinokkio stil bij de verschillende ontwikkelingsfasen die ieder kind doorloopt. Met ons pedagogisch programma krijgen onze medewerkers handvatten aangereikt om elk ontwikkelgebied van uw kind te stimuleren. Zo doen wij veel activiteiten en uitstapjes gericht op: 

  • Taal en spraakontwikkeling: lezen, zingen, praten, voorlezen etc.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling: wie ben ik, hoe zie ik eruit, wie is mijn familie etc.
  • Sociale- emotionele ontwikkeling: zorgen voor elkaar en je omgeving.
  • Creatieve ontwikkeling: fantasie, knutselen, toneelspelen, muziek maken etc.
  • Motorische ontwikkeling, fijne en grove motoriek.
  • Cognitieve ontwikkeling.
  • De wereld van cijfers, getallen en verbanden leggen, ruimte en tijd.

Omdat we de 3jarige peuters graag willen blijven uitdagen met een passend activiteitenaanbod zijn er materialen en spelletjes speciaal gericht op deze leeftijd. Hierbij zal naast de bovenstaande ontwikkelgebieden, ook zelfstandigheid een grote rol spelen.

Op elke groep staan naar ratio gediplomeerde pedagogisch medewerkers met eventueel een stagiaire, als een groep bijvoorbeeld meerdere jonge kindjes heeft staat daar een derde pedagogisch medewerkster op de groep.

Goohorstlaan

Op de locatie aan de van de Goohorstlaan beschikken wij over 3 groepen, een baby groep, een dreumesgroep en een peutergroep. De babygroep bestaat uit maximaal 12 kindjes met de leeftijd van 6 weken tot ongeveer 15 maanden. De dreumesgroep bestaat uit maximaal 11 kindjes met de leeftijd van ongeveer 15 maanden tot ongeveer 30 maanden. De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kindjes met de leeftijd van ongeveer 30 maanden tot 4 jaar.

De dreumes en de peutergroep maken beiden gebruik van de centrale Speelhal. Zij eten hier gezamenlijk en doen activiteiten in deze ruimte.

Op elke groep staan naar ratio gediplomeerde pedagogisch medewerkers met eventueel een stagiaire.  Als de baby groep meer dan 9 baby’s heeft staat daar een derde pedagogisch medewerkster op de groep.

Neem direct contact met ons op!

Heeft u een vraag of wilt u een keer langskomen? We horen graag van u.

Neem contact op

Doorstromen naar een andere groep

Doordat wij met horizontale groepen werken, doorloopt een kindje 3 groepen op Pinokkio: het kindje start op de babygroep en gaat als het daar aan toe is naar de dreumes groep. Daarna eindigt het kindje in de peutergroep waarna het met 4 jaar afscheid neemt en naar school gaat. De leeftijd van doorschuiven staat niet vast.

De leidsters kennen het kind het beste op het kinderdagverblijf: zij zien hoe een kind is in groepsverband en of het toe is aan een nieuwe uitdaging in de ontwikkeling. Dit kan dus ook inhouden dat een kind van 10 maanden al op de dreumesgroep zit en een kind van 18 maanden nog op de babygroep. Als de leidsters denken dat het kindje toe is aan nieuwe uitdagingen op de volgende groep, volgt er weer een wenprocedure. Natuurlijk worden ouders hier eerst over geïnformeerd.

Als de ouders het eens zijn met het feit dat hun kind naar een volgende groep gaat, beginnen we met wennen. Dit wennen wordt steeds uitgebreid van 2 naar 3 naar 4 uur en uiteindelijk een hele dag. Tijdens de wen periode staat het kind op beide groepen ingeroosterd. Als het wennen dan goed bevalt kan het kind in de nieuwe groep blijven maar als het kindje moeite heeft met wennen kan hij/zij terug naar de oudere groep omdat op beide groepen zijn plaats gegarandeerd is. Wanneer het kindje op de nieuwe groep blijft worden de ouders hierover op de hoogte gebracht en mag het kindje voortaan op de nieuwe groep gebracht worden.