Verzekering

Pinokkio heeft een aansprakelijkheidsverzekering tegen letsel en/of benadeling van de gezondheid van personen en beschadiging, verloren gaan of vernietiging van stoffelijke goederen van derden, met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade. E.e.a. conform de W.A. verzekering bij Reaal. Tevens is bij dit bedrijf een ongevallenverzekering afgesloten, die dekking biedt aan Pedagogisch medewerksters en kinderen in geval van een blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval, conform de schoolongevallenverzekering.

 

Aansprakelijkheid 

Pinokkio is niet aansprakelijk voor het zoek of stuk raken van kleding, speelgoed, of andere persoonlijke spullen van het kind. Wilt u uw kindje dan ook geen speelgoed van thuis mee geven.

Wanneer een kindje voor de eerste keer naar Pinokkio wordt gebracht worden de ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kindje te kijken op de groep. Tijdens het wennen kunnen de ouders kennismaken met de leidsters die voor het kindje gaan zorgen.