Doelstellingen

Onze doelstelling is in het kort:
Het verzorgen en begeleiden in de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Van zowel werkende als niet werkende ouders en/of verzorgers in een huiselijke omgeving.

  • Ieder kind wordt als waardevol en uniek beschouwd en krijgt de mogelijkheid zich op alle gebieden te ontwikkelen.

Er wordt door ons gestreefd naar een voor ouders/verzorgers en kinderen vertrouwde en veilige opvangsituatie, en een verbreding van het opvoedmilieu voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden gestimuleerd om in een veilige, vertrouwde en daartoe ingerichte omgeving, waarbij zowel recht wordt gedaan aan de individuele aanleg en mogelijkheden van het kind, als dat er aandacht is voor het samenzijn in de groep, stappen te zetten in de richting van de ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving.

Voorop in onze werkwijze staat dat kinderen het naar hun zin moeten hebben. Zo zijn ze graag bij ons, voelen ze zich thuis en komen ze de volgende keer weer graag bij ons terug. Wij zijn van mening dat het kind zich op deze manier optimaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Opvang2_2koloms
Opvang_2koloms

Het individuele unieke kind met zijn of haar eigenheid in de groep is voor ons handelen erg belangrijk. In welke groep is het kind het meest vertrouwd? Waar spelen broertjes of zusjes en waar spelen vriendjes en vriendinnetjes?

Het kind krijgt natuurlijk in zijn of haar ontwikkeling te maken met anderen. Daarom stimuleren wij het spelen/werken in groepsverband. Door het kind in contact te brengen met andere kinderen en/of volwassenen en andere gewoonten bevorderen we het rekening houden met anderen, het leren samenwerken en het voor zichzelf opkomen.

Onze tarieven

Het laagste all-inclusive tarief van Noordwijk vindt u bij Pinokkio!

Bekijken

Groepsindeling

Lees meer

Dagindeling

Lees meer

Wenprocedure

Lees meer