Visie en missie Pinokkio

Er wordt door ons gestreefd naar een voor ouders/verzorgers en kinderen vertrouwde en veilige opvangsituatie, en een verbreding van het opvoedmilieu voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De kinderen worden gestimuleerd om in een veilige, vertrouwde en daartoe ingerichte omgeving, waarbij zowel recht wordt gedaan aan de individuele aanleg en mogelijkheden van het kind, als dat er aandacht is voor het samenzijn in de groep, stappen te zetten in de richting van de ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving.

Voorop in onze werkwijze staat dat kinderen het naar hun zin hebben. Zo zijn ze graag bij ons, voelen ze zich thuis en komen ze de volgende keer weer graag bij ons terug. Wij zijn van mening dat het kind zich op deze manier optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Het kind krijgt natuurlijk in zijn of haar ontwikkeling te maken met anderen. Daarom stimuleren wij het spelen/werken in groepsverband. Door het kind in contact te brengen met andere kinderen en/of volwassenen en andere gewoonten bevorderen we het rekening houden met anderen, het leren samenwerken en het voor zichzelf opkomen.

Op de BSO groep wordt rekening gehouden met de leeftijdscategorieën vier tot en met zes jaar, zes tot en met tien jaar en tien tot en met twaalf jaar. Naast leeftijdscategorieën houden we ook rekening met verschillen tussen jongen en meisjes. Er is plek voor iedereen. We hebben veel faciliteiten en ruimte voor verschillende benaderingen. Kinderen kunnen zelf kiezen voor de activiteiten en uitdagingen waar zij zich tot aangetrokken voelen, zonder dat hier een oordeel aan vast hangt van de pedagogisch medewerker.

Belangrijke punten

  • Het kind kunnen zijn en met elkaar kunnen spelen is van groot belang bij Pinokkio.
  • We maken de BSO een verlengde maken van het kinderdagverblijf, waarbij een compleet programma wordt aangeboden met eten en tussendoortjes in de vorm van een lopen buffet. Het eten zal zoutarm, suikerarm en elke dag vers worden gemaakt. Ook zullen wij aansluiten  tijdens activiteiten door samen met de kinderen te onderzoeken waar zij behoefte aan hebben. Daarnaast is de BSO een plek van ontspanning waarbij oudere kinderen hun eigen plek kunnen opzoeken en is er een mogelijkheid tot het maken van huiswerk.
  • Wanneer er uitval is (ziekte/vakantie) streven we ernaar om een vast invalkracht in te zetten op de BSO om de vastigheid te behouden. Er komt een BSO-coördinator die zicht houdt op het rooster en logistieke zaken, korte lijnen heeft met kantoor waarmee alles besproken kan worden. Aan- en afmelden gaat ook via deze personen.
  • Een breed scala aan activiteiten themagewijs (maandelijks thema dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen en de school).
  • Bij de BSO wordt er gestreefd naar zelfregulatie van de kinderen. De leidsters ondersteunen de kinderen waar nodig en laten de kinderen zoveel mogelijk zelf proberen. Door de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren, helpen wij de kinderen zich te ontplooien.
  • Er komen verschillende speelhoeken waar de kinderen van elke leeftijd kunnen spelen. Hierbij kijken we naar de leeftijden van de kinderen en waar behoefte hun behoefte ligt. Zoals een ‘chill plek’ voor de oudere kinderen van de BSO, een atelier, een laboratorium, een laag kookeiland, een huishoudhoek en een bouwhoek.