Maak kennis met onze leidsters

Officieel heten de leidsters pedagogisch medewerkers, zelf spreken wij liever van leidsters of juffen. Het is voor de kinderen makkelijker om de pedagogisch medewerker met juf (of haar naam) aan te spreken.

Opleidingseisen

De leidsters (en de invalkrachten) die bij Pinokkio werken zijn allemaal in het bezit van minimaal een MBO diploma die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO kinderopvang en de wet kinderopvang.

Verklaring goed gedrag

Alle leidsters en stagiaires die werkzaam zijn bij Pinokkio, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet justitiële gegevens. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag geen bezwaar oplevert voor het werken in de kinderopvang. Een persoon krijgt de verklaring alleen als uit het onderzoek blijkt dat zij geen strafbare feiten op haar naam heeft staan. Alle leidsters staan ook inschreven in het personenregister kinderopvang waardoor continu-screening van dit VOG plaats vindt.

BHV en kinder EHBO

Bij Pinokkio zijn alle leidsters in het bezit van een geldig kinder EHBO en een BHV diploma. Jaarlijks worden er herhalingen uitgevoerd en deze zijn altijd op locatie van het kdv. Dit is op Pinokkio zodat wij in de huidige praktijk kunnen oefenen, handelen, ontdekken en leren waar eventuele knelpunten of verbeterpunten zitten.

Anita Barnhoorn

Directeur, beide locaties. Aanspreekpunt op kantoor.

Katiche Klinkenberg

Leidinggevende, beide locaties. Aanspreekpunt op Kantoor.

In dienst sinds: 1 september 2006

Dominique van der Gen

Pedagoog/leidinggevende, beide locaties. Aanspreekpunt op kantoor.

In dienst sinds: 15 juli 2021

Eva

van Panhuysstraat babygroep.

In dienst sinds: 1 juli 2005

Sandy

Van Panhuysstraat babygroep.

In dienst sinds: 1 oktober 2012

Tamara

van Panhuysstraat babygroep.

In dienst sinds: 1 maart 2019

Jenny

van Panhuysstraat babygroep.

In dienst sinds: 1 mei 2006

Lianne

Goohorstlaan babygroep.

In dienst sinds:

Natascha

Goohorstlaan babygroep.

In dienst sinds: 1 augustus 2018

Emma

Goohorstlaan babygroep.

In dienst sinds: 7 december 2020

Mirella

Goohorstlaan babygroep.

In dienst sinds: 1 september 2019 (eerst al 11 jaar in dienst, toen een jaartje weg geweest en vanaf 1 september 2019 weer terug bij Pinokkio).

Margriet

Goohorstlaan babygroep.

In dienst sinds: 1 maart 2000

Gita

Invalkracht, beide locaties.

Sanne

Goohorstlaan dreumesgroep.

In dienst sinds: 1 februari 2023

Mariëlle

Goohorstlaan peutergroep.

In dienst sinds: 1 november 2021

Joyce

van Panhuysstraat dreumesgroep.

In dienst sinds: 1 maart 2009

Bonnie

van Panhuysstraat dreumesgroep.

In dienst sinds: 1 april 2023

Jessica

van Panhuysstraat dreumesgroep.

In dienst sinds: 1 oktober 2021

Esther

Goohorstlaan en van Panhuysstraat babygroep

In dienst sinds: 1 december 2022

Daniëlle

Goohorstlaan dreumesgroep.

In dienst sinds: 7 januari 2019

Lisanne

Goohorstlaan dreumesgroep.

In dienst sinds: 1 december 2012

Daphne

van Panhuysstraat peutergroep.

In dienst sinds:1 maart 2017

Patricia

van Panhuysstraat peutergroep.

In dienst sinds: 30 november 2020

Kim

van Panhuysstraat peutergroep.

In dienst sinds: 1 september 2009

Maartje

Goohorstlaan peutergroep.

Assistent op kantoor.

In dienst sinds: 1 oktober 2022

Jacoline

Goohorstlaan peutergroep/praktijk begeleidster.

In dienst sinds: 1 september 2001

Amber

BBL leerling Goohorstlaan alle groepen.

Dymfi

BBL leerling van Panhuysstraat alle groepen.

Linda

Oproepkracht beide locaties

Hier kan jouw naam staan!

Vacature BBL

werken/leren

Stagiaires

Het team wordt tijdens het schooljaar uitgebreid met stagiaires. De stagiaires zijn boventallig op de groep aanwezig en worden in de gelegenheid gesteld om de beroepskwalificaties te ontwikkelen. Zij krijgen bij Pinokkio (wat een gecertificeerd leerbedrijf is) de kans om ervaringen op te doen, te werken aan hun doelen en het uitvoeren van opdrachten.

Wij willen een stagiaire de kans geven om te leren binnen de kinderopvang. Het omgaan en inspelen op de behoeften van een kind, de ontwikkelingsfasen van het kind, hoe je een kind kan troosten, stimuleren en veiligheid bieden.

Dit alles gebeurt onder intensieve begeleiding van een vaste praktijkbegeleidster.

De praktijkbegeleidster is een gediplomeerd stagebegeleidster en werkt zelf als leidster op de groep. Zij ondersteunt de andere leidsters met het begeleiden van stagiaires. Ook voert zij de gesprekken met de stagiaires en de leiding van de scholen waar de stagiaires op zitten. De praktijkbegeleidster van Pinokkio is het aanspreekpunt voor de schoolbegeleider, de stagiaire en de andere leidsters. De praktijkbegeleidster bespreekt de praktijk stage, leert een stagiaire bewust worden van het eigen functioneren en handelen, bevorderd de stage, evalueert de stage, toetst en beoordeelt het leerproces.

De stagiaires zijn verdeeld over beide locaties en wisselen van groep om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

U kunt direct inschrijven of u kunt bellen voor een afspraak om langs te komen in een of beide locaties.

Inschrijven

Werkbespreking

De leidsters hebben regelmatig overleg met elkaar over de manier van werken en de kinderen. Als het nodig is zullen er ook vergaderingen plaatsvinden.  In de vergaderingen worden de knelpunten van het werk besproken en word er overleg over de kinderen gehouden. Er worden hiervan ook notulen gemaakt. Deze notulen zijn echter alleen voor de leidsters en kunnen niet door ouders opgevraagd worden.

De leidsters worden begeleid door een pedagogisch coach die hen helpt om uitdagingen en vraagstukken rondom hun werk te te verdiepen en uit te werken. Op die manier worden de leidsters uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Er is een samenwerking met het Centraalbureau voor Jeugd en Gezin zodat wij opvallend gedrag kunnen bespreken met andere professionals.

De kinderen krijgen allemaal een mentor. De mentor zal de ontwikkeling van uw kind volgen via het kindvolgsysteem dat wij hanteren.  Zo zal er bij het overgaan naar een nieuwe groep een uitgebreide observatie plaatsvinden en zal er gedurende het jaar ook een korte evaluatie gemaakt worden. Beide evaluaties zullen worden besproken met de ouders.

Verdere communicatie verloopt tijdens het brengen en halen. Uiteraard kunnen de ouders/verzorgers ook gebruik maken van het schriftje voor eventuele opmerkingen.