Wenprocedure

Eerste contact

Het allereerste contact met nieuwe ouders is meestal door een rondleiding op het kdv. Wanneer een kindje geplaatst wordt bij Pinokkio, volgt er een mail contact over de startdatum. Ongeveer 2 maanden voordat de opvang van start zal gaan, zal het contract in orde gemaakt worden. Na het retour sturen van het contract kan er contact opgenomen worden met de groep waar het kindje geplaatst is om een wendatum af te spreken. Natuurlijk kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de leidsters van de nieuwe groep als er vragen zijn over wat mee te nemen of wat er gaat gebeuren.

Wenproces

Als een kindje voor de eerste keer naar Pinokkio wordt gebracht worden de ouders in de gelegenheid gesteld om samen met hun kindje te kijken op de groep. Tijdens het wennen kunnen de ouders kennismaken met de leidsters die voor het kindje gaan zorgen. De ouders kunnen alles over hun kindje vertellen. Alle informatie wordt genoteerd in de map van de leidsters op de pagina van het kindje. Daarna kunnen de ouders afscheid nemen van het kindje om het nog even alleen te laten wennen op de groep.

Ieder kindje mag een aantal keer (meestal 2 a 3 keer) een paar uurtjes komen wennen. Op welke dagen dit gebeurt, wordt afgesproken met de ouders.

Ouders mogen zelf bepalen hoe zij het wenproces willen laten verlopen. Indien zij het niet nodig vinden om het kind te laten wennen of een langere wenperiode denken nodig te hebben, dan kan dit in overleg met de groepsleiding.

Nieuwsgierig geworden?

U kunt direct inschrijven of u kunt bellen voor een afspraak om langs te komen in een of beide locaties.

Inschrijven

Oudercontacten

Tijdens de dagelijkse haal en breng momenten besteden wij tijd aan een persoonlijke uitwisseling van hoe het het kindje vergaat. Heeft het goed geslapen, gegeten of voelt het kind zich niet zo lekker. Mochten er veranderingen in het schema van het kind zijn kan dat ook doorgegeven worden, of als iets op een bepaalde manier aangepakt moet worden bij uw kind kan dit besproken worden. Wij nemen een aantal uur per dag de zorg voor uw kindje uit handen, daarin moet je wel een open en eerlijke communicatie kunnen nastreven en bereiken.

Ook krijgt ieder kind een schriftje van Pinokkio waarin een schriftelijke overdracht gedaan wordt. Het schema van uw baby staat hierin beschreven, en hoe het met het kindje gaat. Op de dreumes en peutergroep wordt er minimaal 1 keer per week in het schriftje geschreven. Hier staat in wat het kind gedaan heeft en hoe hij/zij dit ervaren heeft. De leidsters vinden het erg leuk als de ouders ook een stukje terug schrijven, dit is echter niet verplicht.