Commissies

Pinokkio heeft een oudercommissie en een geschillencommissie. Wat zij doen kunt u vinden onder het subkopje.

Oudercommissie

In de oudercommissie zitten:

  • Inge Spaanderman (penningmeester)
  • Gayla Bonnike (schaduw secretaris)
  • Merlijn Dirchs (secretaris)
  • Roos v/d Haar
  • Jitske Alvares (schaduw penningmeester)
  • Rosalie Koppendraaier (schaduw voorzitter)
  • Evelien Kok (voorzitter)

Bovenstaande commissie behartigt zowel de belangen van kinderen en ouders voor de locatie van Panhuysstraat als voor de locatie Goohorstlaan. Voor beide locaties zijn dan ook afgevaardigden vertegenwoordigd in de commissie.

De doelstellingen van de oudercommissie zijn:

1. de belangen van de kinderen en de ouders van Pinokkio zo goed mogelijk te behartigen bij de directie en de ouders te vertegenwoordigen;

2. te adviseren ten aanzien van de kwaliteit.

De oudercommissie kan advies uitbrengen aan het kinderdagverblijf over diverse zaken. Hierover vallen in ieder geval voedingsaangelegenheden van algemene aard, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of hygiëne, het pedagogisch beleidsplan en andere voorkomende aangelegenheden. Daarnaast organiseert de commissie bepaalde evenementen, zoals een ouderkinddag/uitje, de jaarlijkse juffendag, etc.

Hiervoor komt de oudercommissie eens per kwartaal of, indien nodig, frequenter bijeen.

Het belangrijkste is dat de oudercommissie de belangen van de ouders en kinderen zo goed mogelijk behartigt. Via de oudercommissie kunnen ouders meedenken met het beleid en de organisatie van het kinderdagverblijf. Hiertoe kunnen ideeën, opmerkingen of vragen niet alleen aan ons persoonlijk worden doorgegeven, maar ook via ons emailadres oc@pinokkio-noordwijk.nl   De oudercommissie zorgt ervoor dat jullie ideeën of opmerkingen worden doorgegeven aan de houder van het kinderdagverblijf en dat eventuele vragen worden beantwoord.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

U kunt direct inschrijven of u kunt bellen voor een afspraak om langs te komen in een of beide locaties.

Inschrijven

Geschillencommissie

Mocht u niet tevreden zijn over de opvang van uw kindje vinden wij dat heel vervelend. Natuurlijk is er dan een mogelijkheid om dit te bespreken. U kunt eerst de leidsters aanspreken met uw klacht. Zij kunnen u dan gelijk helpen. Mochten de leidsters u niet kunnen helpen sturen zij u door naar de leidinggevende van dat moment. Als ook zij u niet kunt helpen kunt u naar de directie stappen. Mocht het zo zijn dat u niet met de directie van Pinokkio tot een oplossing kunt komen kunt u naar de geschillencommissie kinderopvang stappen. Pinokkio is aangesloten bij deze organisatie. Het klachtenreglement is in te lezen op het kinderdagverblijf.

Geschillencommissie Kinderopvang

Bezoekadres:

Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Postadres:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10  Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Faxnummer: 070 – 365 8 814