• Betaling

  De betaling van de kosten dient altijd vooraf per maand te geschieden. De betaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso. Voor beëindiging/wijziging van de opvang geldt een opzegtermijn van twee maanden. Om misverstanden te voorkomen, maken wij u erop attent dat u bij afwezigheid van uw kind(eren) door vakanties, ziekte e.d. de kosten voor de opvang wel dient te betalen; daar deze dagen voor uw kind(eren) gereserveerd is/zijn. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, is het niet doorberekenen van de kosten bespreekbaar. Bij uitblijven van de betaling zullen wij deze uit handen geven aan een incassobureau. Extra opvang wordt achteraf gefactureerd.

 • Bereikbaarheid

  Het is van belang dat u als ouders/verzorgers te allen tijde bereikbaar bent. Als er overleg nodig is tussen ouders/verzorgers en de leidsters, is het wenselijk een telefoonnummer te hebben waarop u bereikbaar bent. Mocht u zelf niet bereikbaar zijn, dan kunt u bij inschrijving een telefoonnummer opgeven van een contactpersoon bij nood, bijvoorbeeld van oma of opa.

 • BHV

  Ten tijde van een ontruiming/noodsituatie zullen alle aanwezige volwassenen in het pand direct orders van het hoofd BHV opvolgen. Alle leidsters hebben een (kinder) EHBO-diploma en meerdere leidsters hebben een BHV-diploma.

 • Breng- en haaltijden

  We hebben bij Pinokkio geen vaste breng- en haaltijden. U kunt uw kind op een door u gewenst tijdstip brengen en halen. Wij stellen het wel op prijs als u ons even belt als uw kind later dan 10:00 uur komt of uw kind een dag niet komt brengen. Wanneer andere ouders een extra opvang dag aanvragen, kunnen wij deze ouders vroegtijdig informeren in verband met het kindaantal waar wij op een dag aan gebonden zijn. Mocht u uw kind eerder dan half 5 komen halen, is het handig om van te voren te bellen. Wij zorgen er dan voor dat uw kind klaar is voor vertrek.

 • Deur

  Wij verzoeken u alle deuren goed achter u te sluiten. Alle deuren in onze panden zijn beveiligd met een hoge deurklink of slot zodat kinderen deze deuren niet kunnen openen. De voordeur is op alle locaties voorzien van een codeslot, waarvan de code enkel wordt gedeeld met ouders/verzorgers en leidsters.

 • Eten

  Tussen 8:30 en 17:00 worden er verschillende eetmomenten aangeboden. Baby’s volgen hun eigen flessenschema en de oudere kindjes gaan mee in het algemene eetschema: rond 10 uur fruit, rond half 12 warm eten en rond 4 uur brood met beleg en snackgroenten. Elke dag wordt er vers eten gekookt en aangeboden aan de kindjes. We volgen de richtlijnen van ons voedingsbeleid, waarin gezond, gevarieerd en vers eten een grote rol speelt. Ook houden we rekening met suikerarm en zoutarm eten en speciale diëten van kinderen.

  Voor 8:30 uur en na 17:00 geven wij geen voeding op de groepen. Dit in verband met de drukte rondom het haal- en brengmoment. Wij willen graag iedere ouder te woord kunnen staan. Wij vragen u daarom om uw kind(eren) thuis te laten ontbijten.

 • Extra opvang

  Wilt u extra opvang aanvragen, kunt u dit verzoek indienen op de groep waar uw kindje speelt, via het locatie telefoonnummer of via ons e-mailadres. Aan de hand van de planning wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Deze extra opvang dag dient u ook extra te betalen.

 • Feest

  Natuurlijk worden er ook speciale dagen gevierd bij Pinokkio! Denk aan verjaardagen en het naar school gaan van uw kindje. U mag hiervoor een camera of fototoestel meegeven zodat de leidsters het feestje kunnen filmen of fotograferen. Uw kindje mag trakteren op zijn/haar eigen groep, er worden liedjes gezongen en op muziekinstrumenten gespeeld. Een groot feest!

 • Fles/Borst voeding

  Uiteraard is het voor u als moeder mogelijk om uw baby uit de borst te voeden. Dit kan op afgesproken tijden gedaan worden of op ‘afroep’. Wel is het fijn dat u goed bereikbaar bent in verband met het drinkpatroon van uw baby. Mocht een kindje afgekolven borstvoeding krijgen, kan dit door de leidsters opgewarmd worden in de flessenwarmer. Geef op tijd door als de voeding bevroren is vanwege de lange opwarmtijd. Borstvoeding moet altijd gekoeld aangeleverd worden met datum.

  Een baby moet wel in staat zijn om uit de fles te drinken als hij/zij naar Pinokkio komt. Het is handig om thuis alvast te beginnen met oefenen met het drinken uit de fles voordat uw kind op Pinokkio komt spelen. Bi Pinokkio hebben wij standaard alle Nutrilon flesvoeding op voorraad. Mocht u andere flesvoeding geven, kunt u dit (in poedervorm) meenemen, zodat de leidsters de fles kunnen bereiden.

 • Inbakeren

  Op Pinokkio worden kinderen niet standaard ingebakerd. Mocht inbakeren toch een goede manier zijn om uw baby in slaap te krijgen, moet hiervoor schriftelijk toestemming aan de leidsters gegeven worden door de ouder/verzorger.

 • Kleding

  Pinokkio is niet aansprakelijk voor het zoek raken, vies worden en/of beschadigen van kleding van uw kind. Wij verzoeken u om rekening te houden met de kleding die u aandoet naar Pinokkio. Aangezien de kinderen veel buitenspelen en knutselen, is kleding in lagen en die vies kan/mag worden gepast. Het is prettig als kinderen zich goed kunnen bewegen in hun kleding en zich vuil kunnen maken bij het spelen. Ook is het fijn als u een setje reservekleding meeneemt in het tasje zodat een kind kan worden omgekleed mocht de kleding erg vies zijn. Ook op Pinokkio hebben we reservekleding op alle groepen liggen, mocht u geen reservekleding mee hebben.

  Wilt u erop letten dat de kleding die uw kind draagt geen touwtjes bevat? Kinderen mogen niet slapen in kleding dat touwtjes bevat, omdat een kind kan blijven hangen aan de touwtjes.  Leidsters beslissen of een kind haarversiersels mag dragen. Wanneer een kind de haarversiersels regelmatig uittrekt, worden ze opgeborgen in het vakje in verband met stikkingsgevaar. De jassen en tassen graag voorzien van naam, zodat het altijd duidelijk is van wie de kleding is (bijv. twee kinderen van dezelfde groep hebben dezelfde jas in dezelfde maat).

 • Luizen

  Alle kinderen krijgen een luizenzak op Pinokkio. Dit is puur ter voorkoming van luizen. De luizenzak dient goed dichtgeknoopt te worden. De zakken kunnen aan de kapstok gehangen worden met naamplaatjes, dit scheelt een hoop zoekwerk. Mocht uw kindje toch luizen hebben, is het van belang om de leidsters zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Wanneer er een kind luizen heeft, dan kammen de leidsters alle kindjes met een speciale luizenkam om te kijken of er meerdere kinderen met luizen zijn. Als uw kind luizen heeft, wordt u verzocht uw kind op te halen om te behandelen met speciale middelen (verkrijgbaar bij de drogist en apotheek). Na behandeling mag uw kindje weer terug komen. Er is een protocol hoofdluis aanwezig op het kinderdagverblijf.

 • Medicijnen

  Voordat uw kind medicijnen op Pinokkio toegediend krijgt, moet u een lijst invullen met de leidster en een schriftelijke toezegging van een arts/dokter meegeven. Op het formulier staan de gegevens over het toe te dienen medicijn. Wij geven geen paracetamol, ook niet als het niet als koorts onderdrukking gegeven wordt. Ouders zijn verplicht te melden welk medicijn zij hun kind toegediend hebben voordat het kind bij Pinokkio wordt gebracht.

 • Ophalen

  Alleen ouders/verzorgers mogen hun kind ophalen van Pinokkio. Mocht er iemand anders uw kindje op komen halen, dan worden wij graag vooraf op de hoogte gebracht. Mochten wij twijfelen bij het ophalen, zullen wij u eerst bellen voor toestemming. Wij geven uw kindje niet mee wanneer wij niet weten dat iemand anders uw kindje op komt halen. In situaties van echtscheiding of voogdij kwesties dienen er met de directie en de leidsters afspraken gemaakt te worden wie bevoegd is om uw kindje op te halen.

 • Openingsdagen

  Kinderdagverblijf Pinokkio biedt opvang van maandag tot en met vrijdag. Bij sluiting van het kinderdagverblijf op nationaal erkende feestdagen, collectieve vrije dagen, vakanties van uzelf of wanneer uw kindje ziek is blijft u de opvangkosten verschuldigd. Pinokkio is gesloten op vastgestelde dagen te lezen onder het kopje openingstijden op deze website.

 • Pinokkio is all-inclusief

  Het ontbijt, fruit, warme maaltijd, broodmaaltijd, drinken, tussendoortjes, Nutrilon standaard flesvoeding en luiers zijn allemaal bij de kostprijs inbegrepen. Dieet voeding en persoonlijke spullen (reserve kleding/speentje of knuffel) dienen zelf meegebracht te worden door de ouders/verzorgers.

 • Tarieven

  De actuele uurprijs is te vinden onder het kopje tarieven. Op www.belastingdienst.nl –> particulier –> gezin en gezondheid, kunt u vinden of en zo ja hoeveel de belastingdienst vergoed van dit bedrag.

 • Ruilen

  Bij Pinokkio is het mogelijk om (kosteloos) dagdelen te ruilen. Indien u een dagdeel wenst te ruilen, dient u dit aan te vragen op de groep van uw kind. Indien het ruilen mogelijk is (afhankelijk van de bezetting) wordt dit genoteerd in de agenda zodat uw plaatsje vrijgehouden wordt.

  Er mogen per kalenderjaar 2 dagen (of 4 dagdelen) geruild worden. De ruil moet binnen 2 weken plaatsvinden. De ruil mag geen gevolgen hebben voor de geplande bezetting van personeel. De ruil mag niet de maximale groepsgrote overschrijden. Ruilen van feestdagen of dagen dat het kinderdagverblijf gesloten is, is niet mogelijk. Onderling met ouders ruilen is niet toegestaan. Als u wilt ruilen moet u dit van te voren aangeven bij de leidsters, als dit niet doorgegeven wordt gaan zij er vanuit dat het een extra dag is.

 • Roken

  Er mag in en om het gebouw niet gerookt worden. Op het speelplein en de straat voor het kinderdagverblijf dienen geen sigaretten gegooid te worden.

 • Speelgoed

  Pinokkio beschikt over een heleboel speelgoed voor alle leeftijdscategorieën. Het is dan ook niet nodig om speelgoed van thuis mee te nemen. Neemt uw kind toch speelgoed mee van thuis, dan is dit voor eigen risico. Speelgoed kan kapot gaan, of zoek raken tussen het Pinokkio speelgoed. Meestal blijft het speelgoed in het vakje van uw kind(eren) en mogen zij het speelgoed weer pakken bij het naar huis gaan.

 • Schone luier

  Kinderen worden gebracht met een schone luier en gaan naar huis met een schone luier. Als uw kind binnen komt met een poepbroek dient u dit zelf te verschonen, als uw kind bij het ophalen heeft gepoept dient de leidster dit te verschonen. Wij gebruiken Pamper luiers op Pinokkio.

 • Schoenen

  Wij gaan er vanuit dat alle schoenen van de kinderen en ouders/verzorgers schoon zijn bij binnenkomst in het pand.

 • Slapen

  Natuurlijk is het mogelijk dat uw kindje kan rusten op Pinokkio. Voor alle kinderen zijn er bedjes aanwezig. Het slapen gaat op aanvraag en altijd in overleg met de ouders. Als uw kindje op Pinokkio komt, is het fijn dat het kindje in bed kan slapen. Het helpt om thuis het kindje ook in bed te laten slapen zodat het kindje één vast slaapritueel heeft.

 • Slaapkamer

  Ouders mogen alleen in de slaapvertrekken komen onder begeleiding van de leidsters, dit in verband met eventueel slapende kinderen.

 • Spenen

  Omdat wij zoveel mogelijk de rituelen van thuis willen behouden, kunnen wij uw kind(eren) de speen geven. De spenen dienen van thuis te worden meegenomen. Wij gaan er vanuit dat u de speen regelmatig controleert op defecten. Naarmate kinderen ouder worden gebruiken wij de speen alleen bij het inslapen of in geval van ziekte, verdriet etc.

 • Tassen

  Ouders/verzorgers worden verzocht hun tas vast te houden of op een plek te leggen waar kinderen niet bij kunnen. Dit in verband met het openen van uw tas door de kinderen en eventuele niet eetbare objecten zoals sigaretten of medicijnen tot zich nemen.

 • Te laat komen

  Wanneer u uw kind te laat ophaalt (na 12:45 uur en na 18:00 uur of na 18:30 uur bij verlengde sluit en na 12:15 uur bij de peuterspeelzaal) wordt dit per keer in rekening gebracht.

 • Vakantie

  Wij verzoeken u tijdig door te geven welke perioden uw kind niet aanwezig zal zijn door vakantie, zodat we het personeel zo adequaat mogelijk kunnen inplannen en kinderen die extra willen komen kunnen toezeggen.

 • Veranderen van dagdelen

  Indien u een dag, of dagdelen kinderopvang wilt verminderen, geldt daarvoor een opzegtermijn van 2 maanden ingaande per de 1e of 15e van de maand. Indien u structureel op andere dagen opvang nodig heeft, dan kunt u dit bij Dominique of Katiche aanvragen. Zij zijn te bereiken via info@pinokkio-noordwijk.nl, het locatie telefoonnummer of op kantoor. Kinderen die al op Pinokkio zitten hebben voorrang op de wachtlijst, en broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben ook voorrang op de wachtlijst.

 • Verkeer

  Let u op het verkeer bij het verlaten van het pand? Uw kind kan tussen de auto’s door de straat op lopen! Wij gaan er van uit dat u zich aan de verkeersregels houdt, zoals het juist parkeren en het aanhouden van een veilige snelheid bij Pinokkio.

 • Verantwoording

  Vanaf het moment dat een ouder het pand verlaat zijn de leidsters verantwoordelijk voor het kind. Vanaf het moment dat een ouder het pand weer betreed zijn de ouders weer verantwoordelijk voor het kind. Ouders/verzorgers moeten dan weer op hun eigen kind(eren) letten. Als dit duidelijk is weet het kind welke regels er op dat moment gelden.

 • Zindelijkheid

  Kinderen die thuis aan het oefenen zijn mogen bij Pinokkio ook mee naar de wc. Wij doen dit altijd in overleg met de ouders. Kinderen horen altijd een onderbroekje aan te hebben bij het meenemen naar de wc, dit in verband met de ARBO wetgeving voor de leidsters. Let u erop dat er altijd voldoende reservekleding in de tas zit, zo kan het kind bij een ongelukje verschoond worden.

 • Zomer

  In de zomer vragen wij u of de kinderen thuis al ingesmeerd kunnen worden met zonnebrandcrème. In de middag zullen de leidsters de kinderen nogmaals insmeren. Als het heel warm is spelen wij ook met water, het is handig om hiervoor zwemluiers of een zwembroek mee te geven.

 • Ziekte

  Bij ziekte is het wenselijk om uw kind zo snel mogelijk ziek te melden bij de locatie, het liefst per telefoon. Als uw kind ziek wordt op Pinokkio zullen wij altijd contact met de ouders/verzorgers opnemen. Wanneer een kind niet mee kan komen in de groep zijn wij ook genoodzaakt de ouders/verzorgers te contacten en met u overleggen. U kindje hoeft geen koorts te hebben om ziek te zijn. Leidsters kunnen bij ziekte besluiten dat u uw kind moet komen ophalen.

 • 1 dag opvang

  Het is mogelijk om uw kindje 1 dag te laten spelen bij Pinokkio. Het is echter voor het kindje beter om meerdere dagen te komen (of meerdere dagdelen) zodat uw kind niet elke keer opnieuw hoeft te wennen. Mocht u er toch voor kiezen om uw kind 1 dag bij Pinokkio te brengen en dit is voor uw kindje te weinig om een goed ritme te krijgen, zal dit door de leidsters met u besproken worden en is het wenselijk om uw kind nog een dag(deel) te brengen. Er moeten minimaal 2 dagdelen of een hele dag worden afgenomen bij Pinokkio.