• Betaling

  De betaling van de kosten dient altijd vooraf per maand te geschieden. De betaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso. Voor beëindiging van de opvang geldt een opzegtermijn van twee maanden. Om misverstanden te voorkomen, maken wij u erop attent dat bij afwezigheid van uw kind(eren) door vakanties e.d. de kosten voor de opvang wel dient te betalen; daar deze voor uw kind(eren) gereserveerd is/zijn. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, is het niet doorberekenen van de kosten bespreekbaar. Bij uitblijven van de betaling zullen wij deze uit handen geven aan een incassobureau.

 • Bereikbaarheid

  Ouders/verzorgers moeten ten allen tijde bereikbaar zijn. Als er overleg nodig is tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerkers is het wenselijk altijd een nummer te hebben waarop u bereikbaar bent. Mocht u zelf in bespreking zitten geef dan een nummer op van iemand die we dan kunnen bellen, bijvoorbeeld oma.

 • BHV

  Ten tijde van een ontruiming/noodsituatie zullen alle aanwezige volwassenen in het pand direct orders van het hoofd BHV opvolgen.

 • Breng/haal tijden

  We hebben bij Pinokkio geen vaste breng en haal tijden, u kunt uw kind op een door u gewenst tijdstip brengen en halen. Wij stellen het zeer op prijs als u ons even belt als uw kind later dan 10:00 uur komt. Soms willen er kinderen extra komen, wij kunnen hen dan afbellen omdat we weten dat u toch uw kind nog komt brengen. Mocht u uw kind eerder dan half 5 komen halen is het handig om van te voren te bellen, wij zorgen er dan voor dat uw kind uit bed en verschoond is.

 • Deur

  Wij verzoeken u alle deuren goed achter u te sluiten.

 • Eten

  Voor 8:30 uur geven wij geen voeding op de (baby) groep en na 17:00 uur ook niet meer, dit in verband met de drukte rondom het haal en breng moment. Wij willen graag iedere ouder te woord kunnen staan. Mocht uw kind naar Pinokkio komen met eten in de hand verzoeken wij u om hier smeerbaar beleg op te doen omdat wij anders overal hagelslag of muisjes vinden.

 • Extra opvang

  Wilt u extra opvang dan dient u dit aan te vragen op de groep waar uw kindje speelt. Aan de hand van de planning wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Deze extra opvang dient u ook extra te betalen.

 • Entree

  Wilt u er op letten dat uw kind niet alleen in de entree is vanwege het gevaar op alleen naar buiten lopen en zich eventueel bezeren aan de radiatoren.

 • Feest

  Natuurlijk worden er ook verjaardagen gevierd bij Pinokkio. U mag hiervoor een camera of fototoestel meegeven zodat de leidsters het feestje kunnen filmen of fotograferen. Uw kindje mag trakteren en er worden liedjes gezongen (ook bij de baby’s). Wanneer uw kindje afscheid neemt mag hij ook een feestje houden.

 • Fles/Borst voeding

  Natuurlijk is het mogelijk om uw baby uit de borst te voeden, dit kan op afgesproken tijden gedaan worden of op ‘afroep’. Wel moet een borstvoedende moeder altijd goed bereikbaar zijn. Mocht een kindje afgekolven borstvoeding krijgen, kan dit door de ped. medewerkers opgewarmd worden in de flessenwarmer, geef het wel optijd door als de voeding bevroren is, dit moet een lange tijd opwarmen. Borstvoeding moet altijd gekoeld aangeleverd worden. Een baby moet wel in staat zijn om uit de fles te drinken als het op Pinokkio komt. Het is handig om thuis alvast te beginnen met oefenen om uit een fles te drinken voordat het kindje op Pinokkio komt spelen. Flesvoeding moet in poedervorm aangeleverd worden zodat de ped. medewerkers zelf de fles kunnen bereiden.

 • Inbakeren

  Op Pinokkio worden kinderen niet ingebakerd. Mocht inbakeren toch een goede manier zijn om uw baby in slaap te krijgen moet hiervoor schriftelijk toestemming aan de ped. medewerkers gegeven worden.

 • Kleding

  Pinokkio is niet aansprakelijk voor het zoekraken, vies  worden en/of beschadigen van kleding van uw kind. Wij verzoeken u om rekening te houden met de kleding die u aandoet naar Pinokkio aangezien de kinderen buitenspelen en knutselen is kleding die vies kan/mag worden gepast. Wilt u erop letten dat de kleding die uw kind draagt geen touwtjes bevat. Als dit wel het geval is vragen wij u om een ander truitje mee te geven. Kinderen mogen niet slapen in kleding dat touwtjes bevat omdat een kind kan blijven hangen aan de touwtjes. Het is prettig als kinderen zich goed kunnen bewegen in hun kleding en zich vuil kunnen maken bij het spelen. Kinderen die elke keer hun haarspelden of elastiekjes uit doen mogen geen haarassesoires dragen, de leidsters beslissen of het kindje de haarversiersels kan blijven dragen, zo niet zitten de spullen in het vakje. De jassen en tassen graag voorzien van naam.

 • Luizen

  Alle kinderen krijgen een luizenzak van Pinokkio. Dit is puur ter voorkoming van luizen. De luizenzak dient goed dicht geknoopt te worden. De zakken kunnen aan de kapstok gehangen worden, dit scheelt een hoop zoekwerk. Mocht uw kindje toch luizen hebben moet u de ped. medewerkers zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Mocht er een kindje met luizen zijn kammen de ped. medewerkers alle kindjes met een speciale luizenkam om te kijken of er meerdere kinderen met luizen zijn. Als uw kind luizen heeft wordt u verzocht uw kind op te halen om te behandelen met speciale middelen (verkrijgbaar bij de drogist en apotheek) na behandeling mag uw kindje weer terug komen. Er is ook een protocol hoofdluis aanwezig op het kinderdagverblijf.

 • Medicijnen

  Voordat uw kind medicijnen toegediend worden moet u een lijst invullen met de ped. medewerker. Op het formulier staan de gegevens over het toe te dienen medicijn. Wij geven geen paracetamol, ook niet als het niet als koorts onderdrukking gegeven wordt. Ouders zijn verplicht te melden welk medicijn zij hun kind toegediend hebben voordat het kind bij Pinokkio gebracht werd.

 • Ophalen

  Alleen ouders/verzorgers mogen hun kind ophalen van Pinokkio. Mocht er iemand anders uw kindje op komen halen dan worden wij graag vooraf op de hoogte gebracht. Wij geven uw kindje niet mee wanneer wij niet weten dat iemand anders uw kindje op komt halen. In situaties van echtscheiding of voogdij kwesties dienen er met de directie en de ped. medewerkers afspraken gemaakt te worden wie bevoegd is om uw kindje op te halen.

 • Opvang

  Kinderdagverblijf Pinokkio biedt van maandag tot en met vrijdag opvang. Bij sluiting van het kdv op nationaal erkende feestdagen, collectieve vrije dagen, vakanties van uzelf of wanneer uw kindje ziek is blijft u de opvangkosten verschuldigd. Pinokkio is gesloten op vast gestelde dagen te lezen onder het kopje openingstijden op deze website.

 • Pinokkio is all-inclusief

  Het ontbijt, fruit, warme maaltijd, broodmaaltijd, sap, tussendoortjes, Nutrilon standaard flesvoeding en luiers zijn allemaal bij de kostprijs inbegrepen. Dieet voeding en persoonlijke spullen (reserve kleding/speentje of knuffel) dienen zelf meegebracht te worden door de ouders/verzorgers.

 • Tarieven

  De actuele uurprijs is te vinden onder het kopje tarieven. Op www.belastingdienst.nl –> particulier –> gezin en gezondheid, kunt u vinden of en zo ja hoeveel de belastingdienst vergoed van dit bedrag.

 • Ruilen

  Bij Pinokkio is het mogelijk om (kosteloos) dagdelen te ruilen. Indien u een dagdeel wenst te ruilen, dient u dit aan te vragen op de groep van uw kind. Indien het ruilen mogelijk is (afhankelijk van de bezetting) wordt dit genoteerd in de agenda zodat uw plaatsje vrijgehouden wordt. Er mogen per kalenderjaar  2 dagen (of 4 dagdelen) geruild worden. De ruil moet binnen 2 weken plaatsvinden. De ruil mag geen gevolgen hebben voor de geplande bezetting van personeel. De ruil mag niet de maximale groepsgrote overschrijden. Ruilen van feestdagen of dagen dat het kdv gesloten is, is niet mogelijk. Onderling met ouders ruilen is niet toegestaan. Als u wilt ruilen moet u dit van te voren aangeven bij de leidsters, als dit niet doorgegeven wordt gaan zij er vanuit dat het een extra dag is.

 • Roken

  Er mag in het gebouw niet gerookt worden. Op het speelplein en de straat voor het kinderdagverblijf dienen geen sigaretten gegooid te worden.

 • Rennen

  In het pand mag niet gerend worden.

 • Speelgoed

  Pinokkio beschikt over een heleboel speelgoed voor alle leeftijdscategorieen, het is dan ook niet nodig om speelgoed van thuis mee te nemen. Neemt uw kind toch speelgoed mee van thuis, dan is dit voor eigen risico. Speelgoed kan kapot gaan, of zoek raken tussen het Pinokkio speelgoed.

 • Schone broek

  Kinderen worden gebracht met een schone luier en gaan naar huis met een schone luier, dus als uw kind binnen komt met een poepbroek dient u dit zelf te verschonen, als uw kind bij het ophalen heeft gepoept dient de leidster dit te verschonen.

 • Schoenen

  Wij gaan er van uit dat alle schoenen van de kinderen en ouders/verzorgers schoon zijn bij binnenkomst in het pand.

 • Slapen

  Natuurlijk is het mogelijk dat uw kindje wil rusten op Pinokkio. Voor alle kinderen zijn er bedjes aanwezig. Het slapen gaat op aanvraag of in overleg met de ouders. Als uw kindje op Pinokkio komt is het handig als het in bed kan slapen. Graag van te voren thuis ook het kindje in bed leren slapen en niet in slaap laten vallen op schoot.

 • Slaapkamer

  Ouders mogen alleen in de slaapvertrekken komen onder begeleiding van de groepsleiding, dit in verband met eventueel slapende kinderen.

 • Spenen

  Omdat wij zoveel mogelijk de rituelen van thuis willen behouden kan het zijn dat uw kindje een speen heeft. De spenen dienen van thuis te worden meegenomen. Wij gaan er vanuit dat u de speen regelmatig controleert op defecten.

 • Tassen

  Ouders/verzorgers worden verzocht hun tas vast te houden of op een plek te leggen waar kinderen niet bij kunnen. Dit in verband met het openen van uw tas en eventuele sigaretten of medicijnen tot zich nemen.

 • Te laat komen

  Wanneer u uw kindje te laat ophaalt (na 13:00 uur en na 18:00 uur of na 18:30 bij verlengde opening) wordt dit per keer in rekening gebracht.

 • Vakantie

  Wij verzoeken u tijdig door te geven welke perioden uw kind niet aanwezig zal zijn door vakantie, zodat we het personeel zo adequaat mogelijk kunnen inplannen en kinderen die extra willen komen kunnen toezeggen.

 • Veranderen van dagdelen

  Indien u een dag, of dagdelen kinderopvang wilt verminderen, geldt daarvoor een opzegtermijn van 2 maanden ingaande per de 1e of 15e van de maand. Indien u structureel op andere dagen opvang nodig heeft, dan kunt u dit bij Anita of Katiche aanvragen. Zij zijn te bereiken op Pinokkio of via info@pinokkio-noordwijk.nl Kinderen die al op Pinokkio zitten hebben voorrang op de wachtlijst, en broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben ook voorrang op de wachtlijst.

 • Verkeer

  Let u op het verkeer bij het verlaten van het pand? Uw kind kan tussen de auto’s door de straat op lopen! Wij gaan er van uit dat u zich aan de verkeersregels houd.

 • Verantwoording

  Vanaf het moment dat een ouder het pand verlaat zijn de ped. medewerkers verantwoordelijk voor het kind. Vanaf het moment dat een ouder het pand weer betreed zijn de ouders weer verantwoordelijk voor het kind. Ouders/verzorgers moeten dan weer op hun eigen kind(eren) letten. Als dit duidelijk is weet het kind welke regels er op dat moment gelden.

 • Zindelijk worden

  Kinderen die thuis aan het oefenen zijn mogen bij Pinokkio ook mee naar de wc. Wij doen dit in overleg met de ouders, het heeft geen zin om een kind alleen thuis of alleen bij Pinokkio op de wc te laten plassen. Kinderen met een rompertje aan worden niet meegenomen naar de wc, de kinderen moeten een onderbroekje aan, dit in verband met de ARBO regels voor de ped. medewerkers. Let op dat er altijd voldoende reservekleding in de tas zit, zo kan het kind bij een ongelukje verschoond worden.

 • Zomer

  In de zomer vragen de ped. medewerkers of de kinderen thuis al ingesmeerd kunnen worden met zonnenbrandcreme. In de middag zullen de ped. medewerkers de kinderen nogmaals insmeren. Als het heel warm is spelen wij ook met water, het is handig om hiervoor zwemluiers of een zwembroek mee te geven.

 • Ziekte

  Bij ziekte is het wenselijk om uw kind zo snel mogelijk ziek te melden bij de groepsleiding. Als uw kind ziek wordt op Pinokkio zullen wij altijd contact met de ouders/verzorgers opnemen.

 • 1 dag opvang

  Het is mogelijk om uw kindje 1 dag te laten spelen bij Pinokkio. Het is echter voor het kindje beter om meerdere dagen te komen (of meerdere dagdelen) zodat uw kind niet elke keer opnieuw hoeft te wennen. Mocht u er toch voor kiezen om uw kind 1 dag bij Pinokkio te brengen en dit is voor uw kindje te weinig om een goed ritme te krijgen, zal dit door de pedagogisch medewerkers met u besproken worden en is het wenselijk om uw kind nog een dag(deel) te bregen. Er moeten wel minimaal 2 dagdelen afgenomen worden.