Protocol privacy

De bescherming van de privacy van de burger wordt gewaarborgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft algemene wettelijke regels ter bescherming van de privacy van de burgers.

De wet regelt allerlei vormen van omgang met persoonsgegevens zoals het verzamelen, de opslag, het bewaren, het vergelijken, het koppelen, het raadplegen en het verstrekken van de persoonsgegevens aan een derde.

Een belangrijk onderdeel van de AVG is het recht van burgers kennis te nemen van gegevens die zijn verwerkt, ze te corrigeren en het recht tegen verwerking bezwaar te maken.

Bij Pinokkio zijn er een aantal privacy gevoelige mappen aanwezig. Deze mappen staan in een kast die op slot kan. Elke dag wordt alle privacy gevoelige informatie in de kast gedaan en gaat de kast op slot. De kast is alleen toegankelijk voor leidsters van Pinokkio. De leidsters hebben overdracht en mentor mappen, hierin kan privacy gevoelige informatie vermeld worden. Er zijn ook gegevens opgeslagen in ons facturering en planning systeem genaamd Flexkids.

 

Delen van privacy gevoelige informatie:

Wij delen de informatie die wij verzamelen niet met derden, behalve:

–          Boekhouder/accountant

De boekhouder en de accountant ontvangen facturen en cijfers.

–          Flexkids

In het Flexkids systeem zitten de NAW en Bank gegevens.

–          Mailchimp

Ouders kunnen zichzelf aanmelden met mail adres voor onze nieuwsbrief.

–          Direct ICT

De beheerder van onze website ontvangt IP adressen.

–          Veiligthuis/CJB 

Naw gegevens, wanneer nodig wordt geacht, na toestemming van/bespreken met de ouders.

–          Kindcentrum Op Zee

Alleen voor BSO kinderen die ook naar basisschool Op Zee gaan. Informatie die relevant is voor de ontwikkeling van het kind.

 

Let op: de Belastingdienst ontvangt alle NAW en factuur gegevens als u kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.

 

 Afspraken:

– Privacy gevoelige informatie wordt in een afsluitbare dossierkast bewaard en is alleen voor de leidsters van Pinokkio leesbaar.

– Ouders hebben recht op inzage in de verzamelde persoonsgegevens van hun kind.

– Ouders hebben recht op wijziging van gegevens.

– Wanneer de ouders inzage wensen in de (opgeslagen) gegevens over hun kind maken zij hiertoe een afspraak met de directeur of de leidinggevenden.

– Ouders hebben slechts recht op informatie over het eigen kind, de gegevens van andere kinderen zijn niet toegankelijk voor hen.

– Gegevens over kinderen worden niet eerder aan derden overhandigd dan na schriftelijke toestemming van de ouders.

– De gegevens van de kinderen worden, met uitzondering van personalia en toestemmingsformulieren, na het verlaten van Pinokkio vernietigd.

– Stagiaires mogen geen namen van kinderen in hun verslagen vermelden.

 

Register van verwerkingen van persoonsgegevens.

Pinokkio Noordwijk B.V. en Pinokkio Noordwijk Binnen B.V.

Verantwoordelijke gegevensbescherming:

Anita Barnhoorn.

Categorie gegevens:

NAW gegevens, contactgegevens, betaal gegevens.

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken:

Gegevens voor de Facturatie en Persoonsgegevens in verband met Noodgevallen.

Categorie betrokkenen:

Ouders/verzorgers en kinderen, werknemers. Wij documenteren alleen gegevens die door de ouders/verzorgers en werknemers zelf worden aangeleverd.

Categorie ontvangers:

Werknemers.

Categorie ontvangers buiten Pinokkio:

–          Boekhouder/accountant

De boekhouder en de accountant ontvangen facturen en cijfers.

–          Flexkids

In het Flexkids systeem zitten de NAW en Bank gegevens.

–          Mailchimp

Ouders kunnen zichzelf aanmelden met mail adres voor onze nieuwsbrief.

–          Hostnet

De beheerder van onze website ontvangt IP adressen.

–          Veiligthuis/CJB

Naw gegevens, na toestemming van de ouders.

–          Kindcentrum Op Zee

Alleen voor BSO kinderen die ook naar basisschool Op Zee gaan. Informatie die relevant is voor de ontwikkeling van het kind.

  • De Belastingdienst ontvangt alle factuur en NAW gegevens na het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

 

 

Bewaartermijn gegevens:

–       Ouders/verzorgers en kinderen: zo lang de kinderen bij ons geplaatst zijn. Daarna worden de gegevens verwijderd. Alleen de toestemmingsformulieren bewaren wij in de berging.

–       Gegevens werknemers: na einde dienstverband worden deze gegevens vernietigd.

Beveiliging gegevens:

NAW gegevens staan genoteerd in een map in een kast die op slot zit. Overige gegevens staan in de computer in het programma Flexkids.